Verkkokauppa suunnittelusta toteutukseen

Tarjoamme vahvaa asiantuntijuutta verkkokauppojen räätälöinnissä ja ylläpidossa. Olemme erikoistuneet avoimen lähdekoodin verkkokaupparatkaisuihin.

Verkkokauppa on muutakin kuin teknologiaa

Verkkokauppaprojekti ei ole pelkästään koodausprojekti. On verkkokaupassa toki koodiakin, mutta kyse on kaupanteosta, ei pelkästä verkkopalvelusta. Asiakkaat täytyy löytää, saada kassalle asti, maksujen tulee toteutua ja kirjanpidon tiliytyä oikein ja tilauksen edetä sujuvasti toimitukseen.

Olemme luotettava tekninen kumppani verkkokaupan toteutukseen ja jatkuvaan ylläpitoon. Autamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään verkkokauppaanne. Olemme erikoistuneet avoimen lähdekoodin verkkokaupparatkaisuihin, erityisesti WooCommerceen.

Oikean ecommerce -alustan valinta

Markkinoilla on valtavasti erilaisia verkkokaupan malleja ja alustoja, ja verkkokauppaa suunnitellessa voi olla vaikeaa hahmottaa sopivinta ratkaisua omiin tarpeisiin. Kevyimmät alustat on mahdollista ottaa käyttöön itsenäisesti vähäisin teknisin taidoin ja kustannuksin, ja niin kauan kuin alustan tarjoamat valmiit templaatit ja asetukset riittävät, ne voivat olla loistava valinta esimerkiksi pienille yrityksille, jotka vasta aloittavat verkkokauppatoimintaansa. Kevyimpien alustojen rajoitukset tulevat tosin pian vastaan, joten jossain vaiheessa voi olla tarpeen valita itse ylläpidettävä ja kehitettävä avointa. Usein kevyemmät alustat myös perustuvat provisiopohjaiseen palkkiomalliin, joka voi tietyssä kokoluokassa osoittautua taloudellisesti kannattamattomaksi.

Me suosimme avoimen lähdekoodin verkkokauppoja jotka perustuvat WP + WC -alustayhdistelmään. Tällöin verkkokaupan ylläpito- ja kehitysvastuu jää kauppiaalle itselleen, mutta lisenssi- tai provisiokuluja ei käytännössä ole. Hyvä tekninen kumppani auttaa verkkokaupan toteutuksessa ja ylläpidossa.

Kuluttajaverkkokauppa, B2C-verkkokauppa

Kuluttajaverkkokaupat myyvät tyypillisesti fyysisiä tuotteita, olivat ne sitten sukkia tai sähköautoja. Koska ostajien määrä on suuri, korostuu entisestään käyttökokemuksen (UX) merkitys: verkkokaupan on oltava nopea, helppokäyttöinen ja saavutettava – viimeisen vaatii nyt jo lakikin. Myös digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämisellä on erityisen suuri rooli B2C-kaupassa: asiakkaiden vaihtuvuus voi olla suurta, mikä vaatii jatkuvaa uusien asiakkaiden löytämistä ja toisaalta aktiivista jälkimyyntiä.

Yritysverkkokauppa, B2B-verkkokauppa

Yritysten ja organisaatioiden väliseen myyntiin tarkoitetut verkkokaupat ovat todella monimuotoisia. Ne voivat olla laitteiden varaamiseen, koulutuslisenssien tai vaikkapa tukkutavaran myyntiin tarkoitettuja, usein laajojakin verkkokauppakokonaisuuksia. B2C-kaupassa korostuvat integraatiot ja jatkuvat asiakkuudet; usein toteutuksiin voi liittyä esimerkiksi sopimusasiakkuuksia ja lisenssienhallintaa. Meillä on vahvaa kokemusta hyvinkin vaativista integraatioista ja räätälöidyistä toiminnallisuuksista.

Verkkokaupan toteutus

Toteutus lähtee liikkeelle määrittelystä, jossa tarkistetaan projektin laajuuden määrittelyn kannalta tärkeimmät perusasiat. Yksi merkittävimpiä päätöksiä on varmistaa että valittu alusta on sopiva, ja sen mukanaan tuomat vahvuudet ja vaatimukset sopivat tarpeisiin. Erittäin tärkeää on myös huomioida varsinaisen teknisen toteutuksen ulkopuolinen verkkokauppaan kytkeytyvä liiketoiminta: tiedon liikkuminen, tilausten hallinta, toimitukset jne. Integraatioden suunnittelu ja toteutus kannattaa aloittaa myös varhain, erityisesti jos mukana on kolmas osapuoli, jonka aikataulut eivät ole vielä tiedossa.

Toimivaa verkkokauppaa tulee jatkuvasti ylläpitää ja aktiivisesti jatkokehittää. Sohova tarjoaa kattavia palveluita digitaalisen liiketoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Verkkokaupan integraatiot

Verkkokauppa on usein tarpeellista ja hyödyllistä integroida niin, että tieto liikkuu järjestelmästä toiseen ilman manuaalista siirtämistä. Tyypillisiä integroinnin kohteita ovat toiminnanohjaus (ERP, asiakastietokanta (CRM) ja taloushallinnon palvelut, kuten laskutus. Integraatiot voidaan toteuttaa vapaasti kaikkien niiden järjestelmien välillä, joiden kehitystä saadaan vapaasti kontrolloida. Kolmannen osapuolen järjestelmissä integraatiomahdollisuudet riippuvat siitä, millaisia rajapintoja on valmiina tai mahdollista tilata.

Toteuttamiamme verkkokauppoja

Rateko verkkokauppa

Täysin räätälöity Woocommerce-verkkokauppa, josta rakennusalan ammattilaiset voivat ostaa koulutuksia.

Lue lisää: Rateko verkkokauppa

Seepsula verkkokauppa

Toteutimme Seepsula.fi -verkkopalvelun laajan verkkokauppapohjaisen uudistuksen.

Lue lisää: Seepsula verkkokauppa

BRPPAC -verkkokauppa

Moottoriurheilun harrastajien iloksi BRP tilasi meiltä sivuston laajan valikoiman esittelyyn asiakkaille.

Lue lisää: BRPPAC verkkokauppa